ҚР Конституциялық құқығы

 1. ТМД елдерінің конституциялық құрылысының негіздері: салыстырмалы-құқықтық талдау.
 2. Қазақстан Республиксы Парламентіне халық өкілдігін қалыптастыру және сайлау
 3. Жергілікті өзін-өзі басқару өкілді органдары депутатының құқықтық мәртебесі
 4. ҚР сайлау жүйесінің конституциялық негіздері
 5. ҚР жергілікті атқарушы билік органдарының құқықтық мәртебесі
 6. Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқаруды конституциялық-құқықтық реттеу
 7. Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды конституциялық-құқықтық реттеу
 8. ҚР саяси партиялар мәртебесінің конституциялық негіздері
 9. Қоғамдық бірлестіктер және олардың Қазақстан қоғамының саяси жүйесіндегі орны
 10. Конституциялық құқық ретіндегі кәсіпкерлік қызмет
 11. Қазақстан Республикасындағы бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық жағдайы
 12. Жеке-мемлекеттік әріптестіктің конституциялық-құқықтық механизмі 
 13. Мемлекеттік қызметке азаматтардың тең қолжетімділік құқығын жүзеге асыру: конституциялық-құқықтық талдау
 14. Адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің конституциялық кепілі
 15. Негізгі экономикалық құқықтар (Қазақстан және шет ел конституциялық-құқықтық институттарын салыстырмалы зерттеу)
 16. Қазақстан Республикасы экономикалық жүйесінің конституциялық- құқықтық  негіздері.
 17. Меншік құқығының конституциялық кепілдіктері
 18. Мемлекеттің салық қызметінің конституциялық негіздері.
 19. ҚР да соттардың конституциялық құқықтық мәртебесі.  
 20. Конституциялық реформалау қоғамға өтудің негізі ретінде
 21. ҚР Парламентінің конституциялық мәртебесі
 22. ҚР-ғы Парламент және Парламентаризм
 23. ҚР-да төтенше жағдайлар институтының конституциялық құқықтық реттелуі
 24. ҚР-да адам және азаматтың құқықтық бостандықтарын қамтамасыз етудің құқықтық механизмі
 25. ҚР-да сот билігінің конституциялық негіздері
 26. ҚР-да сот құқық қолданудың теориялық құқықтық аспектілері
 27. Адамдардың әлеуметтік экономикалық құқық жүйесіндегі материалдық қамтамасыз етуіне құқығы
 28. ҚР Конституциясы - құқықтың қайнар көзі ретінде
 29. ҚР-да адам мен азаматтардың құқықтық мәртебесінің конституциялық негіздері
 30. ҚР-да адам құқықтары бойынша уәкілетті органдарының қызметінің негізгі бағыттары, құзыры
 31. ҚР-да саяси жүйенің конституциялық жүйесі: теория және практика мәселелері.
 32. ҚР-ның экономикалық жүйесі конституциялық құқықтың негізі: теория және практика мәселелері.
 33. ҚР-ның Президентінің конституциялық құқықтың мәртебесі: теория және практика мәселелері.
 34. ҚР-ның Үкіметінің конституциялық құқықтың мәртебесі: теория және практика мәселелері
 35. ҚР-ның Конституциялық Кеңесінің конституциялық құқықтық мәртебесі: теория және практика мәселелері.
 36. ҚР-ның Прокуратурасының конституциялық құқықтық мәртебесі: теория және практика мәселелері.
 37. Негізгі экономикалық құқықтар (Қазақстанның және Ортақ экономикалық кеңістіктегі Европалық одақ елдернің конституциялық құқықтық институтарын салыстырмалы зерттеу)