ҚР Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлім)

 1. Меншік құқығын экономикалық талдау.
 2. Шарттық құқықтың экономикалық қызметі.
 3. Жеке тұлғаның азаматтық-құқықтық мәртебесі
 4. Заңды тұлға тауар шаруашылығының құралы ретінде
 5. Нарықтағы шарт еркіндігі мен шарт тәртібі
 6. ҚР азаматтық заңнамасы бойынша міндеттемені орындауды қамтамасыз ету түрлерін талдау.
 7. Талап қою ескіру мерзімі және оның азаматтық-құқықтық маңызы: теория және практика сұрақтары
 8. Моральдық зиянды өтеу: Қазақстан және шетел заңнамаларын салыстырмалы талдау
 9. Азаматтық-құқықтық шарттардың жарамсыздығы және шарт жасаспау: теория және практика мәселелері.
 10. Кепілдеме – міндеттемені орындатудың тәсілі ретінде.
 11. Азаматтық-құқықтық міндеттеме: теория және практика мәселелері
 12. Қаржылық құралдар банктік қызметтің пәні ретінде
 13. ҚР заңнамасы бойынша кәсіпкерлік аясындағы жосықсыз бәсекелестік және құқықтарын асыра пайдалану
 14. ҚР заңдарын жетілдіру: Еуразиялық Экономикалық Кеңестік елдерінің тәжірибелері
 15. Жарамсыз мәмілелер туралы азаматтық заңнама нормаларын қолданудың тәжірибелік практикалық мәселелері
 16. Акционерлік қоғам қызметінің құқықтық аспектілері
 17. Қазақстан Республикасындағы коммерциялық емес ұйымдар туралы заңнаманы қолданудың теориялық және практикалық мәселелері
 18. «Қазақстан -2050» Стратегиясын жүзеге асыру шеңберіндегі фермерлік орта және шағын бизнесті дамытудың құқықтық механизмі.
 19. Азаматтық- құқықтық шарттар - кәсіпкерлік қызметтің басты құқықтық нысаны ретінде. 
 20. Кәсіпкерлік субъектілерінің түсінігі мен түрлері.
 21. Тұтынушылар мен сатып алушылардың құқықтарын қорғау: теория және практика мәселелері.
 22. Меншік- кәсіпкерліктің экономикалық негізі ретінде.
 23. ҚР заңнамасы бойынша шаруашылық серіктестіктердің құқықтық мәртебесі.
 24. Коммерциялық айналымдағы жауапкершілік мәселелері
 25. Жерге және басқа да қозғалмайтын мүліктерге құқықтарды тіркеу: теория және практика.
 26. Шаруашылық шарттардың түрлері және олардың ерекшеліктері.
 27. ҚР азаматтық құқығындағы қадір-қасиет, игі атақ және іскерлік беделді қорғау.
 28. Қазіргі азаматтық- құқықтық шарттар.
 29. Қазақстанның кооперативтік заңнамасы: мәселелер мен даму келешегі
 30. ҚР-да табиғи ресурстар мен табиғат пайдалану құқықтарына меншік құқығы.
 31. Кәсіпкерлер мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау.
 32. Коммерциялық құпияны қорғау - еркін кәсіпкерліктің жағдайы ретінде
 33. Қозғалмайтын мүліктердің азаматтық - құқықтық режимі.
 34. Заңды тұлғаларға қатысты банкроттық рәсімдерін қолданудың ерекшеліктері
 35. ҚР-да кәсіпкерлікті құқықтық реттеудің мәселелері.
 36. ҚР да дара кәсіпкерлердің құқықтық мәртебесі.
 37. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік қорғау және қолдау.
 38. Заңды тұлғалардың жеке кәсіпкерлігі.
 39. Моральдық зияндарды өтеудің құқықтық реттелуі.
 40. Кәсіпкерлік қатынастардағы заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесі.
 41. Коммерциялық  корпоративтік қатынастар және заңды жауапкершілік.
 42. Заттық құқықтың азаматтық - құқықтық мәселелері.
 43. Коммерциялық қатынастарға қатысушылардың мүдделерін білдіру және қорғаудың құқықтық нысандары.
 44. Шаруашылық механизмі жүйесіндегі мүліктік жауапкершілік.
 45. Азаматтық құқық және шарттық тәртіпті нығайту
 46. Азаматтық айналымдағы заттық құқықтарды күтіп ұстау.
 47. Азаматтық құқықтарды қорғау және оны бұзғаны үшін жауапкершілік.
 48. Бағалы қағаздар - экономика дамуының қаржылық құралы ретінде.
 49. Меншік құқығы мен өзге де заттық құқықтарды заттық құқықтық қорғаудың теориялық-практикалық аспектілері
 50. Коммерциялық ұйымдардың банкроттығы - заңды тұлғаларды тоқтатудың әдісі ретінде
 51. Азаматтық заңнама бойынша мәмілелер жарамсыздығының негіздері
 52. Азаматтық айналымға, тауарларға және қызмет көрсетулерге  қатысушыларды дараландыруды құқықтық қамтамасыз ету.
 53. Азаматқа келтірілген зиянды өтеу туралы азаматтық-құқықтық нормалар – оның құқығын қорғаудың кепілі ретінде.
 54. Нарықтық қатынастардағы меншік құқығы.
 55. Шарттық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету.
 56. Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша сервитуттарды құқықтық реттеу.
 57. Жерді пайдалану құқығының түсінігі мен түрлері.
 58. Мәмілелер және оларды нотариалдық куәландыру ережелері.
 59. ҚР азаматтық заңнамасы бойынша ортақ меншік құқығы.
 60. Акционерлік қоғам – азаматтық құқықтың субьектісі ретінде.
 61. Банкроттық рәсімін құқықтық реттеу және шаруашылық субьектілерін банкрот деп танудың салдарлары.
 62. Азаматтық құқықтық міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілік
 63. Кәсіпкерлер дәрменсіздігінің (банкроттығының) құқықтық сипаттамасы және ҚР заңнамасы бойынша оның алдын алу.
 64. Азаматтық құқықтағы шарттық өкілдік.
 65. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелер. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу мәселелері: теория және практика.
 66. Жарнаманың түсінігі, маңызы және нормативтік-құқықтық негізі.
 67. Бәсекелестіктің құқықтық кепілдіктерін қамтамасыз етудегі мемлекет рөлі.
 68. ҚР заңнамасы бойынша ортақ үлестік меншік құқығы.
 69. Қоғамдық қатынастарды реттеудегі азаматтық-құқықтық шарттардың маңызы мен рөлі
 70. ҚР заңнамасы бойынша заңды тұлғалардың құқықсубъективтіліктері және түрлері.
 71. Ортақ үлестік меншіктегі үлестің заңдық мәні.
 72. Холдинг қызметінің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері.
 73. Холдинг және Қазақстанның монополияға қарсы бағдарламасы.
 74. Ортақ бірлескен меншіктің құқықтық табиғаты.
 75. Коммерциялық емес ұйымдар - азаматтық құқықтың субъектілері ретінде.
 76. Мемлекеттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі: теория және практика мәселелері.
 77. ҚР заңнамасы бойынша кондоминиумның құқықтық реттелуі
 78. Виндикациялық және негаторлық талаптар – меншік құқығын қорғау тәсілдері ретінде
 79. ҚР заңнамасы бойынша заттық құқықтар түсінігі және түрлері.
 80. 2010-2020 жылдарға құқықтық саясат тұжырымдамасы және азаматтық заңнамасының болашақтағы дамуы.
 81. Жер қойнауын пайдаланудағы заңнамасының тұрақтылық кепілдігінің таралу шегі.
 82. Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы аясында ҚР-да кәсіпкерлікті дамытудың және қолдаудың құқықтық сұрақтары
 83. Азаматтық заңнаманы жетілдіру жолдары.
 84. Жер қойнауын пайдалану туралы қазақстан заңнамасының даму болашағы
 85. Мемлекет, салықтық егемендік және жер қойнауын пайдаланушы: құқықтық қатынастар жүйесі.
 86. Азаматтық құқықтық қатынастардағы құқықтарды асыра пайдаланудың мәселелері
 87. Мүліктік емес құқықтың мүліктік құндылығы
 88. Мүліктік кешен азаматтық құқықтың объектісі ретінде
 89. Міндеттемелерді орындау құқықтық табиғатының мәселелері
 90. Құқықтық ғылымдағы заңды тұлғаны түсінудің тұжырымдамалық негізі
 91. Банкроттық қарым-қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктері, тарихы және қазіргі жағдайы
 92. Кешендік мүліктік қатынастарды реттеудегі азаматтық заңнаманың рөлі
 93. Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын қорғаудың тәсілдері
 94. Мәміле түсінігі және оның элементтері
 95. Әлеуметтік-экономикалық өзгерістердегі шарттын рөлі
 96. Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік реттеу
 97. Кәсіпкерлік қызметінің субъектілері және олардың қызметтері
 98. Кәсіпкерлікті дамыту және қолдау бойынша мемлекеттік органдардың құзіреті
 99. Кәсіпкерлік қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің азаматтық-құқықтық аспектілері
 100. Кәсіпкерлердің заңды мүдделері мен құқықтарын қорғаудың азаматтық-құқықтық әдіс-тәсілдері және механизмі
 101. Қазіргі сауда айналымындағы сатып алу-сату шартын құқықтық реттеу
 102. Сатып алу-сату шарттары бойынша азаматтардың құқықтарын қорғаудың өзекті мәселелері
 103. Жеткізу шартын орындау мен құрастырудың өзекті мәселелері
 104. Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жеткізуді құқықтық реттеу
 105. Тұрмыстық қызмет көрсету ұйымдарымен көрсетілетін қызметте азаматтардың құқықтарын қорғау
 106. Сатып алу-сату шарты түрлерінің құқықтық реттелуінің ерекшеліктері
 107. Сатып алу- сату шарты мен жеткізілім шартынарықтық экономикадағы тауар сатудың формасы
 108. Азаматтық заңнамада қолма - қол емес есеп айырысуды құқықтық реттеу
 109. Автомобиль көлік құралымен тасымалдау шартын құқықтық реттеу
 110. Мүлікті сақтау қызметін құқықтық қамтамасыз ету
 111. Банктік қызмет көрсету шартын құқықтық реттеу
 112. Ғаламтор жүйесінде есеп-айырысу және несие операцияларын жүзеге асырудың құқықтық мәселелері
 113. Азаматтық құқықтағы өнертапқышдар мен патентке ие тұлғалардың құқықтарын қорғаудың өзекті мәселелері
 114. Тұрғын-үйді жалдауды азаматтық құқықтық реттеу
 115. Жылжымайтын мүлікке сатып алу-сату шартын қалыптастыратын құқықтық және экономикалық негіз
 116. Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңдылығы: болмысы және жетілдіру жолдары. 
 117. Өнеркәсіп меншігін құқықтық қорғау: теория және практика мәселелері
 118. Азаматтың денсаулығы мен өміріне келтірілген зиянды өтеу: теория және практика мәселелері..
 119. Тасымалдау қатынастарын экономикалық - құқықтық реттеу: теория және практика мәселелері.
 120. Өсиет бойынша мұраға қалдыру -  мүлік иесінің еркін орындау тәсілі ретінде.
 121. Мүлікті жалға беру шартын құқықтық реттеу
 122. ҚР заңнамасы бойынша мердігерлік шартын құқықтық реттеу
 123. Қазақстан Республикасында сауда қызметін құқықтық реттеу
 124. Үлестік құрылысқа қатысу шартының тәжірибелік мәселелері
 125. Сақтау шартын құқықтық реттеу.
 126. Қазіргі кезеңдегі заем қатынастарын құқықтық реттеу.
 127. Конкурстық міндеттемелер, оларды құқықтық реттеу.
 128. Қазақстан Республикасында франчайзинг шартын құқықтық реттеу.
 129. Энергиямен жабдықтау шартының өзекті мәселелері.
 130. Кәсіпорынды сатудың экономикалық – құқықтық аспектілері.
 131. Құрылыс мердігерлік шартын құқықтық реттеу.
 132. Кәсіпкерлік қызметтегі жалдау қатынастарын қамтамасыз ету.
 133. Тасымалдау шартын құқықтық қамтамасыз ету.
 134. Рента және оның құқықтық реттелуі.
 135. Банктік қарыз шартын құқықтық реттеудің ерекшеліктері
 136. Тапсырма- құқықтық қызмет көрсету тәсіл
 137. Мүлікті сенімгерлікпен басқару: экономикалық - құқықтық аспектісі
 138. Жоғарғы қауіптілік көздері арқылы келтірілген зиянды өтеуді құқықтық қамтамасыз ету.
 139. Деликтік міндеттемелердің коллизиялық – құқықтық реттелуі.
 140. Ауылдық тұтыну кооперациясы қызметіндегі контрактация шартының рөлі.
 141. Кәсіпкерлердің қызметіндегі кешенді кәсіпкерлік лицензия
 142. ҚР азаматтық құқығындағы мұрагерлердің құқығын қорғау
 143. Сақтау шартын құқықтық реттеу 
 144. Агроөнеркәсіп кешеніндегі лизинг шартының мәні мен ролі.
 145. Факторинг шартын құқықтық реттеу.
 146. Тұрғын үйлер мен пәтерлердің ипотекалық ерекшеліктері 
 147. Кәсіпкерлік қызметтің бір түрі ретінде сақтандыру қызметін құқықтық реттеу
 148. Қазақстан Республикасының экономикалық-құқықтық құрылымындағы тауар жеткізілім шарты
 149. Заем және несие: ипотекалық несиені реттеудің құқықтық ерекшеліктері
 150. Қызмет көрсету міндеттемесі бойынша азаматтық құқықтық реттеу
 151. Жалға беру шартының азаматтық-құқықтық аспектілері мен оның түрлері
 152. «Қазақстан – 2050: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси курсы» атты ҚР Президенті жолдауы аясындағы ұлттық экономиканың алға тартушы күші – кәсіпкерлікті қолдаудың құқықтық нысандары.
 153. Кәсіпорындар мен кәсіпкерлік қызметін заңнамалық реттеу.
 154. Кәсіпкерлерді соттан тыс қорғаудың формалары
 155. Кәсіпкерлік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру
 156. Монополияға қарсы заңнамаларды экономикалық жинақтау мен қадағалаудың құқықтық мәселелері
 157. «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының орта және шағын бизнесті қаржылық қолдаудағы ролі мен маңызы.
 158. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлерінің Ұлттық палатасының  құқықтық мәртебесі