Халықаралық жеке құқық

 1. Халықаралық жеке құқығындағы отбасылық қатынастарды реттеудің коллизиялық- құқықтық мәселелері.
 2. Деликтік қатынастарды коллизиялық- құқықтық реттеу
 3. Халықаралық жеке құқықтағы Инкотермстің қолданылуы
 4. Халықаралық жеке құқықтағы деликттік міндеттеме: коллизиялық-құқықтық және материалдық-құқықтық реттеу
 5. Еңбек ететін мигранттардың мәртебесі: халықаралық-құқықтық стандарт
 6. Халықаралық жеке құқықтағы меншік құқығы
 7. Интеллектуалдық құқықты қорғау саласындағы халықаралық тәжірибе
 8. Халықаралық іс жүргізу:  теория және практика мәселелері.
 9. Халықаралық жеке құқықтағы бала асырап алу және қорғаншылық, қамқоршылық мәселелері
 10. Сыртқы сауданы реттеудің халықаралық құқықтық негіздері
 11. Халықаралық коммерциялық арбитраж: заңнама, теория және практика.
 12. Сыртқы экономикалық мәмілелердің нысандары мен міндетті статуттарының коллизиялық мәселелері.
 13. Жүкті және теңдеме жүктерді халықаралық тасымалдауды құқықтық реттеу.
 14. Халықаралық коммерциялық қызметті қаржылық қамтамасыз етудің құқықтық реттелуі.
 15. Инвестициялық шарт: теория және практика мәселелері.
 16. Халықаралық сатып алу-сату шартының теориялық және практикалық мәселелері
 17. Халықаралық бала асырап алуды құқықтық реттеу
 18. Халықаралық қаржылық лизинг шарты.
 19. Халықаралық азаматтық процесс: теория және практика мәселелері
 20. Халықаралық коммерциялық төрелік
 21. Жүктер мен жолаушыларды халықаралық тасымалдауды құқықтық реттеу
 22. Халықаралық есеп айырысу несиелік құқық қатынастарды құқықтық реттеу
 23. Халықаралық жеке құқық субьектілерінің құқықтық жағдайы
 24. Қазақстан Республикасындағы сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу.
 25. ҚР сыртқы экономикалық қызметін құқықтық реттеу