ҚР интеллектуалдық меншік құқығы

  1. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде азаматтық –құқықтық міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершілік
  2. Интеллектуалдық меншік: теория және практика мәселелері.
  3. Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасы бойынша шығармашылық қызметті құқықтық реттеу.
  4. Өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды пайдалану және қорғау бойынша қатынастарды реттеу.
  5. Азаматтық айналымға, тауарларға және қызмет көрсетулерге  қатысушыларды дараландыруды құқықтық қамтамасыз ету.
  6. Интеллектуалдық меншік- азаматтық құқықтың объектісі ретінде. 
  7. Авторлық құқық объектілерін құқықтық қорғау жүйесі
  8. Өнеркәсіптік меншікті құқықтық қорғау: теория және практика мәселелері
  9. Авторлар мен патент иелерінің құқықтарын қорғау