ҚР Сақтандыру құқығы

  1. Кәсіпкерлік қызметтің бір түрі ретіндегі сақтандыру қызметін құқықтық реттеу
  2. Қазақстан Республикасындағы сақтандыру  нарығы субьектілерінің құқықтық жағдайы
  3. Сақтандыру құқықтық қатынастарын шарттық реттеу
  4. Міндетті сақтандырудың жекелеген түрлерін құқықтық реттеу
  5. Сақтандыру шартының теориялық және практикалық аспектілері
  6. Экологиялық сақтандыру: құқықтық реттеу теориясы мен тәжірибесі
  7. Мүліктік сақтандыруды құқықтық реттеу
  8. ҚР да жылжымайтын мүлікті сақтандыру
  9. Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметін құқықтық қамтамасыз ету